معاونین گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/31-4:53
Printer-friendly versionPDF version

" تعیین معاون گروه به زمان به حد نصاب رسیدن اعضای محترم گروه به تعداد معین موکول شده است"

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir