معاونین گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/14-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک .....
معاون گروه  دکتر مهناز رعایایی Roayaei@med.mui.ac.ir  
معاون آموزشی و دستیاری دکتر علی اخوان  Ali52akhavan@yahoo.com  
معاون پژوهشی دکتر نادیا نجفی زاده  nadianajafizade@med.mui.ac.ir  
معاون امور هیأت علمی گروه دکتر سیمین همتی  hematti@med.mui. ac.ir  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir