معاونین گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
آموزشی دکتر حعفر مهوری

 meh1338@yahoo.com

پژوهشی دکتر کیوان بصیری basiri@med.mui.ac.ir
مدیر امور دستیاری تخصصی  دکتر فریبرز خوروش fkhorvash@med.mui.ac.ir
مدیر امور دستیاری فلوشیپ صرع  دکتر جعفر مهوری  meh1338@yahoo.com
مسئول امور هیات علمی دکتر فرشته اشتری f_ashtari@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش  کارآموزان دکتر احمد چیت ساز chitsaz@med.mui.ac.ir
 مسئول آموزش کارورزان - پرونده الکترونیک کارآموزان  دکتر هلیا حمصیان helia_h22@yahoo.com
مسئول آموزش دانشجویان کارشناسی توانبخشی  دکتر احمد چیت ساز chitsaz@med.mui.ac.ir
 مسئول آموزش کارشناسی ارشد توانبخشی  دکتر مجید قاسمی ghasemimajid59@yahoo.com
 مسئئول درس ICM  دکتر محمد زارع zare@med.mui.ac.ir
 رئیس بخش الزهرا  دکتر احمد چیت ساز chitsaz@med.mui.ac.ir
 رئیس بخش ICU , SCU  دکتر فریبرز خوروش fkhorvash@med.mui.ac.ir
رئیس بخش کاشانی دکتر فرشته اشتری f_ashtari@med.mui.ac.ir
رئیس بخش صرع کاشانی دکتر محمد زارع zare@med.mui.ac.ir
رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب رئیس بخش ms کاشانی دکتر وحید شایگان نژاد shygannejad@med.mui.ac.ir
مسئول سایت گروه - مجله پزشکی  دکتر هلیا حمصیان helia_h22@yahoo.com
مسئول بخش بیمارستان نور دکتر پریسا امامی Parisa.emami@yahoo.com


 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir