معاونین گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-18:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
    معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون گروه دکتر سید جلال هاشمی j_hashemi@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی دکتر عظیم هنرمند honarmand@med.mui.ac.ir
مدیر برنامه دستیاری دکتر سعید عباسی s_abbasi@med.mui.ac.ir
مسئول امتحانات دستیاری دکتر غلامرضا خلیلی khalili@med.mui.ac.ir
مدیر برنامه فوق تخصص ICU دکتر سعید عباسی s_abbasi@med.mui.ac.ir
مدیر برنامه فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب دکتر مهرداد مسعودی فر masoudifar@med.mui.ac.ir
مسئول اکسترنهای گروه دکتر سیدمحمدرضا صفوی safavi@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش دانشجویان کارشناسی هوشبری دکتر داریوش مرادی moradi@med.mui.ac.ir
رئیس مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه دکتر پرویز کاشفی kashefi@med.mui.ac.ir
رابط امور هیأت علمی گروه بیهوشی دکتر سید مرتضی حیدری m_heidari@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir