معاونین گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/23-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت نام ونام خانوادگی رایانامه
1 معاون گروه دکتر سید جلال هاشمی j_hashemi@med.mui.ac.ir
2 معاون پژوهشی دکتر عظیم هنرمند honarmand@med.mui.ac.ir
3 مدیر برنامه دستیاری دکتر مجتبی رحیمی rahimi@med.mui.ac.ir
4 مسئول امتحانات دستیاری دکتر غلامرضا خلیلی khalili@med.mui.ac.ir
5 مدیر برنامه فوق تخصص ICU دکتر سعید عباسی s_abbasi@med.mui.ac.ir
6 مدیر برنامه فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب دکتر مهرداد مسعودی فر masoudifar@med.mui.ac.ir
7 مسئول مجازی گروه دکتر بهزاد ناظم رعایا behzad_nazem@med.mui.ac.ir
8 مسئول اکسترنهای گروه دکتر سیدمحمدرضا صفوی safavi@med.mui.ac.ir
9 مدیر برنامه عملیاتی گروه دکتر بهزاد ناظم رعایا behzad_nazem@med.mui.ac.ir
10 مسئول آموزش دانشجویان کارشناسی هوشبری دکتر داریوش مرادی moradi@med.mui.ac.ir
9 رئیس مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه دکتر محمد گل پرور golparvar@med.mui.ac.ir
10 رابط امور هیأت علمی گروه بیهوشی دکتر محمد گل پرور golparvar@med.mui.ac.ir
11 مسئول سایت گروه بیهوشی دکتر بهزاد ناظم رعایا behzad_nazem@med.mui.ac.ir
12 دبیر گایدلاین لرز دکتر بهزاد ناظم رعایا behzad_nazem@med.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir