معاونین گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
1 معاون گروه  دکتر شراره مقیم moghim@med.mui.ac.ir
2 معاون پژوهشی دکتر حسین فاضلی h_fazeli@med.mui.ac.ir
3 معاون آموزشی دکتر وجیهه کرباسی زاده v.karbasi@med.mui.ac.ir

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir