معاونین گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/29-15:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک معاونین
دکتر زارعان   مسئول درس اخلاق پزشکی گروه زنان
دکتر بهنوش استکی   مسئول درس اخلاق پزشکی گروه اطفال
دکتر فیروزه معین زاده   مسئول درس اخلاق پزشکی گروه داخلی
دکتر ماهرخ کشوری keshvari@med.mui.ac.ir مسئول درس اخلاق زیست پزشکی
دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی ams@mui.ac.ir مسئول درس زیست ایمنی، اخلاق و حقوق
دکتر امیر کشاورزیان keshavara@sums.ac.ir مسئول درس اخلاق و مقررات حرفه ای
دکتر امیر کشاورزیان keshavara@sums.ac.ir مسئول درس اخلاق حرفه ای
دکتر بهزاد شمس shams@med.mui.ac.ir مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3
دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی ams@mui.ac.ir مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2
دکتر بهزاد شمس shams@med.mui.ac.ir مسئول درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1
دکتر نرگس معتمدی motamedi.narges@yahoo.com معاون پژوهشی گروه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir