معاونین گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 21/03/1396 - 08:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون گروه دکتر پروین محزونی mahzouni@med.mui.ac.ir
معاون آموزشی دکتر پردیس نعمت الهی nematolahy@yahoo.com>
معاون پژوهشی دکتر آدر نعیمی Azar.naimi@yahoo.com                                  
مسئول امور هیأت علمی دکتر محمد حسین صانعی sanei@med.mui.ac.ir  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir