معاونین گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-15:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
معاون گروه دکتر مریم درخشان M_derakhshan58@yahoo.com
مسئول امور هیات علمی گروه دکتر مژگان مختاری mokhtari@med.mui.ac.ir
معاون آموزشی  و مسئول امور دستیاری گروه دکتر پردیس نعمت الهی nematolahy@yahoo.com
معاون پژوهشی دکتر آدر نعیمی Azar.naimi@yahoo.com                                  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir