معاونین و مسوولین کمیته های تخصصی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-7:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک تلفن
دکتر سید حمیدرضا طالقانی معاون پژوهشی h.talegani@med.mui.ac.ir ۳۷۹۲۸۰۷۹
دکتر محمود ایوبی معاون آموزشی ma.auobi@gmail.com ۳۷۹۲۸۰۷۹
حجه الاسلام دکتر علی غلامی دهقی معاون گروه ومسوول امور هیات علمی ali_gho_d@yahoo.com ۳۷۹۲۸۰۷۹

کمیته های تخصصی:

نام ونام خانوادگی کمیته تخصصی پست الکترونیک تلفن
دکتر محمود ایوبی آشنایی با منابع اسلامی ma.auobi@gmail.com ۸۰۷۹
دکتر قدرت الله مومنی اخلاق اسلامی و دانش خانواده gh_momeni@mail.mui.ac.ir ۸۰۷۹
دکتر علیرضا امینی مبانی نظری اسلام ar_amini@mail.mui.ac.ir ۸۰۷۹
دکترسید حمیدرضا طالقانی انقلاب اسلامی ایران h.talegani@med.mui.ac.ir ۸۰۷۹
دکتر علی غلامی دهقی تاریخ ali_gho_d@yahoo.com ۸۰۷۹

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir