معاونین و مسوولین کمیته های تخصصی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/22-7:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه رایانامه ردیف
دکتر قدرت الله مومنی معاون گروه gh_momeni@mail.mui.ac.ir 1
دکتر محمود ایوبی مسوول آموزشی ma.auobi@gmail.com 2
دکتر سید حمیدرضا طالقانی مسوول پژوهشی h.talegani@med.mui.ac.ir 3
دکتر علیرضا امینی مسوول امور هیات علمی ar.amini@mail.mui.ac.ir 4

مسوولین کمیته های تخصصی:

نام ونام خانوادگی کمیته تخصصی رایانامه ردیف
دکتر محمود ایوبی آشنایی با منابع اسلامی ma.auobi@gmail.com 1
دکتر قدرت الله مومنی اخلاق اسلامی و دانش خانواده gh_momeni@mail.mui.ac.ir 2
دکتر علیرضا امینی مبانی نظری اسلام ar_amini@mail.mui.ac.ir 3
دکترسید حمیدرضا طالقانی انقلاب اسلامی ایران h.talegani@med.mui.ac.ir 4
دکتر علی غلامی دهقی تاریخ ali_gho_d@yahoo.com 5

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir