معاونین آموزشی بیمارستانها

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/06-5:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

معاون آموزشی

نام مرکز

 

1

دکتر مهرداد رقاع

ایت اله کاشانی

2

دکتر بیژن ایرج

الزهرا(س)

3

دکتر ولی اله مهرزاد

سیدالشهدا(ع)

4

دکتر صفورا روح الامین

شهید بهشتی

5

دکترحمید صانعی

شهید چمران

6

دکتر محمد رضا اخلاقی

فیض

7

دکتر حمید افشار

نور و علی اصغر(ع)

8

دکتر جعفر نصیری

امام حسین

9

پورکامیار مصطفوی زاده

امین

10

فریدون عابدینی

امام موسی کاظم(ع)

11

دکتر  علی اشرفی

فارابی

12

دکتر حمید محمد بیگی

مدرس

13

دکتر محمد احسان الماسی

عیسی بن مریم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir