معاونین آموزشی بیمارستانها

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/06-8:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

معاون آموزشی

نام مرکز

 

1

دکتر مهرداد رقاع

ایت اله کاشانی

2

دکتر بیژن ایرج

الزهرا(س)

3

دکتر ولی اله مهرزاد

سیدالشهدا(ع)

4

دکتر صفورا روح الامین

شهید بهشتی

5

دکترحمید صانعی

شهید چمران

6

دکتر محمد رضا اخلاقی

فیض

7

دکتر حمید افشار

نور و علی اصغر(ع)

8

دکتر جعفر نصیری

امام حسین

9

پورکامیار مصطفوی زاده

امین

10

فریدون عابدینی

امام موسی کاظم(ع)

11

دکتر  علی اشرفی

فارابی

12

دکتر حمید محمد بیگی

مدرس

13

دکتر محمد احسان الماسی

عیسی بن مریم

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir