معاونت پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/06/10-7:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

:نام ونام خانوادگی

 دکتر شقایق حق جو جوانمرد

Dr. Shaghayegh Haghjooy Javanmard

    
:میزان تحصیلات

 دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی

M.D., Ph.D.

گروه آموزشی:

 فیزیولوژی

Physiology

: آدرس پست الكترونيكي  sh_haghjoo@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:

 دانشیار

Associate professor

سمت در گروه:  عضو هیئت علمی گروه
علایق پژوهشی: Vascular Biology
گرایش تحقیقاتی:  Endothelial function
تلفن دفتر:  37929014
مقالات منتشر شده:

PubMed

Scopus

Google Scholar English

Google Scholar Farsi
: سوابق اجرايي    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir