معاونت پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/04/13-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر منصور سیاوش دستجردی
: میزان تحصیلات فوق تخصص غدد و متابولیسم
 : آدرس پست الكترونيكي siavash@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

-معاون آموزش بیمارستان خورشید 86-89

-رئیس بیمارستان خورشید89-92

-معاون پژوهشی دانشکده پزشکی 93

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir