معاونت پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-5:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر زیبا فرج زادگان
: میزان تحصیلات  دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
 : آدرس پست الكترونيكي farajzadegan@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

رئیس مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده، مسئول بسته اینده نگری دانشگاه  ، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir