معاونت درمان دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دكتر مهرداد اسماعيليان 
: میزان تحصیلات

دکتری تخصصی طب اورژانس

: آدرس پست الكترونيكي m_esmailian@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir