معاونت دانشجویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر شراره مقیم
: میزان تحصیلات  دکترای تخصصی باکتری شناسی
: آدرس پست الكترونيكي moghim@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

-معاون پژوهشی گروه

-نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده

-عضو کمیته نشر دانشکده پزشکی

-عضو شورای طرحهای علوم پایه پزشکی دانشگاه

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir