معاونت دانشجویی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/15-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر نفیسه اسمعیل
: میزان تحصیلات  دکترای تخصصی ایمنی شناسی
: آدرس پست الكترونيكي  
: سوابق اجرايي      

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir