معاونت آموزش پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

:نام ونام خانوادگی دکتر حمید رحیمی
: میزان تحصیلات  متخصص کودکان - فوق تخصص عفونی
 : آدرس پست الكترونيكي  
: سوابق اجرایی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir