معاونت آموزش پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/02-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

:نام ونام خانوادگی دکتر کیان حشمت قهدریجانی
: میزان تحصیلات  متخصص قلب و عروق
 : آدرس پست الكترونيكي  
: سوابق اجرایی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir