معاونت آموزش تخصصی وفوق تخصص دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/10/13-11:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر مجید محمدی زاده
: میزان تحصیلات  فوق تخصص نوزادان
 : آدرس پست الكترونيكي m_mohammadizadeh@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي        جانشین معاون تخصصي دانشكده پزشكي-94-1392

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir