معاونت آموزش تخصصی وفوق تخصص دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-5:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر مجید محمدی زاده
: میزان تحصیلات  فوق تخصص نوزادان
 : آدرس پست الكترونيكي m_mohammadizadeh@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي        جانشین معاون تخصصي دانشكده پزشكي-94-1392

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir