معاونت آموزشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/17-5:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

:نام ونام خانوادگی

 دکتر علی اصغر پورشانظری

Dr. Ali Asghar Pourshanazari

    
:میزان تحصیلات

 دکترای تخصصی

Ph.D.

گروه آموزشی:

 فیزیولوژی

Physiology

: آدرس پست الكترونيكي  poursha@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:

 استاد

Professor

سمت در گروه:  معاونت آموزشی گروه
علایق پژوهشی:  نوروکاردیووسکولار
گرایش تحقیقاتی:  Neuroscience
تلفن دفتر:  37929184
 مقالات منتشر شده:

PubMed

Scopus

Google Scholar English

Google Scholar Farsi 
: سوابق اجرايي    مدیر گروه، رئیس EDC دانشگاه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir