معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر پرهام رئیسی  
: میزان تحصیلات دکتری تخصصی فیزیولوژی
: آدرس پست الكترونيكي  p_reisi@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی و مر کز تحقیقات بیوسنسور

عضو Editorial Board مجله Advanced Biomedical Research

رابط با صنعت دانشکده پزشکی

مسئول journal club گروه فیزیولوژی

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir