معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر نپتون سلطانی
: میزان تحصیلات دکتری تخصصی فیزیولوژی
: آدرس پست الكترونيكي soltani@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرایی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir