مشخصات رشته های فوق تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/17-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رشته طول دوره تعداد اعضای هیئت علمی تعداد دستیاران مراکز آموزشی مدیر گروه مدیر امور دستیاری  متصدی دفتر گروه محل استقرار دفتر گروه شماره تماس دفتر گروه
 جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی  3 سال  31  8  الزهراء (س)- چمران- امام موسی کاظم (ع)  دکتر محسن محمودیه  دکتر محمود عمرانی فرد  خانم خدیجه بهرامیان   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)  6255555 - داخلی 2533
 گوارش بالغین  2 سال  50  4  الزهراء (س)- نور و حضرت علی اصغر (ع)  دکتر بیژن ایرج  دکتر مهسا خدادوستان  آقای محمد هورتمنی   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)  36296386
 روانپزشکی کودک  2 سال  18  -  الزهراء (س)- نور و حضرت علی اصغر (ع)  دکتر سید غفور موسوی  دکتر سرور آرمان  خانم طاهره حیدری  بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)  32222475
 نفرولوژی  2 سال  50  5  الزهراء (س)- نور و حضرت علی اصغر (ع)  دکتر بیژن ایرج
 
 دکتر شیوا صیرفیان   آقای محمد هورتمنی  مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)  36296386
بیماریهای قلب اطفال  3 سال  39  4  امام حسین (ع)- چمران  دکتر محمد رضا صبری    خانم مریم السادات عقیلی  بیمارستان امام حسین (ع)  33876001
خون و سرطان بالغین  3 سال  50  5  الزهراء (س)- سید الشهداء (ع)  دکتر بیژن ایرج
 
 دکتر فرزانه اشرفی   آقای محمد هورتمنی   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)  36296386
بیماریهای قلب و عروق  3 سال  15  -  چمران  دکتر محمد گرک یراقی  دکتر سید محمد هاشمی  آقای ربیعی  دانشکده  37922406
غدد درون ریز و متابولیسم بالغین  2 سال  50  5  الزهراء (س)- نور و حضرت علی اصغر (ع)  دکتر بیژن ایرج
 
 دکتر بیژن ایرج   آقای محمد هورتمنی   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)  36296386
غدد درون ریز و متابولیسم کودکان  2 سال  39  2  امام حسین (ع)   دکتر محمد رضا صبری    خانم مریم السادات عقیلی  بیمارستان امام حسین (ع)  33876001
طب نوزادی و پیرامون تولد (نوزادان)  2 سال  39  3  الزهراء (س)- شهید بهشتی   دکتر محمد رضا صبری    خانم مریم السادات عقیلی  بیمارستان امام حسین (ع)  33876001
جراحی قلب وعروق  3 سال  31  1  الزهراء (س)- چمران- امام موسی کاظم (ع)  دکتر محسن محمودیه  دکتر حمید بیگدلیان  خانم خدیجه بهرامیان   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)   6255555 - داخلی 2533
روماتولوژی  2 سال  50  2  الزهراء (س)- نور و حضرت علی اصغر (ع)  دکتر بیژن ایرج
 
 دکتر علی محمد فاطمی   آقای محمد هورتمنی   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)  36296386
جراحی کودکان  3 سال  31  2  الزهراء (س)- چمران- امام موسی کاظم (ع)  دکتر محسن محمودیه  دکتر محمد هادی رفیعی  خانم خدیجه بهرامیان   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)   6255555 - داخلی 2533
جراحی قفسه صدری  3 سال  31  -  الزهراء (س)- چمران- امام موسی کاظم (ع)  دکتر محسن محمودیه  دکتر سید عباس طباطبایی  خانم خدیجه بهرامیان   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)   6255555 - داخلی 2533
مراقبت های ویژه    28  -  الزهراء(س) دکتر منتظری  دکتر سعید عباسی  خانم مژگان مظاهری   مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir