مشخصات رشته های تخصصی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

رشته

طول دوره

تعداد اعضای هیات علمی

تعداد دستیاران

مراکز آموزشی

مدیر گروه

مدیرامور دستیاری 

متصدی دفتر گروه

محل استقرار دفتر گروه

شماره تماس

 ارتوپدی

 4

 10

 30

 الزهراء-کاشانی

 دکتر مهدی مطیفی فرد

 دکتر محمد رضا اعتمادی فر

 خانم صفورا سادات عقیلی

 الزهراء

38222539

 36202085

جراحی کلیه و مجاری ادراری

 4

 10

 18

 الزهراء-نور و حضرت علی اصغر (ع)

دکتر حمید مزدک

 دکتر فرشید علیزاده

 خانم مریم آشوری

 الزهراء

38222563 

36202087

 بیماریهای مغز و اعصاب

 4

 14

 32

 الزهراء - کاشانی-نور و حضرت علی اصغر (ع)

 دکتر محمد سعادت نیا

 دکتر فریبرز خوروش

 خانم معصومه محسنی پور

 الزهراء

 38222541

36201286

بیهوشی

 4

 36

 58

 الزهراء- کاشانی-بهشتی-چمران-فیض - نور و حضرت علی اصغر (ع)

 دکتر کامران منتظری

 دکتر سعید عباسی

 خانم مژگان مظاهری

 الزهراء

 38222532

36201992

بیماریهای پوست

4

 9

 24

 الزهراء-نور و حضرت علی اصغر(ع) - صدیقه طاهره

 دکتر ذبیح اله شاهمرادی

 دکتر فرحناز فاطمی

 خانم مریم آشوری

 الزهراء

 38222563

36202087

 آسیب شناسی

 4

 16

 32

 دانشکده - الزهراء- کاشانی- امام حسین- شهید بهشتی- امید- نور و حضرت علی اصغر (ع)

دکتر پروین محزونی

دکترشهناز اسکندری

 خانم هاجر یزدانی

 دانشکده پزشکی

 37929075

 جراحی مغز و اعصاب

 5

 9

34

 الزهراء- کاشانی

 دکتر بهرام امین منصور

دکتر مهدی شفیعی

 خانم اکرم رنجبر

 الزهراء

 38222529

36700666

چشم پزشکی

 4

 13

31

 فیض

 دکتر سید علی اکبر مرتضوی

 دکتر محمد رضا اخلاقی

 خانم نسرین رنجکش

 فیض

 34450016

 جراحی عمومی

 4

 34

 42

 الزهراء- کاشانی و امام حسین (ع)- امین

 دکتر محسن محمودیه

دکتر حمید طالب زاده

 خانم خدیجه بهرامیان

 الزهراء

 38222533

36201995

بیماریهای داخلی

 4

 70

100

الزهراء- نور و حضرت علی اصغر(ع)

- سید الشهداء(ع)- امین

 دکتر بیژن ایرج

دکتر مهدی کاظمی

خانم ژینوس خدایار- خانم مهلا اسلامی فرد- آقای مرتضی بهرامیان

 دانشکده پزشکی

38222561

36201991

36201274

 بیماریهای قلب و عروق

 4

 25

42

 چمران - نور و حضرت علی اصغر (ع)

دکتر حمید صانعی

دکتر افشین امیرپور

آقای حجت اله داوری

 دانشکده پزشکی

 32611406

رادیولوژی

 4

20

73

 الزهراء- کاشانی- سید الشهدا- امام حسین- چمران

 دکتر مهشید حقیقی

 دکتر مریم فرقدانی

 خانم مریم نوری

 الزهراء

 38222530

36201996

روانپزشکی

 4

 20

45

 نور و حضرت علی اصغر (ع)- الزهرا- کاشانی- فارابی- مدرس

 دکتر سید غفور موسوی

دکتر فاطمه رجبی

 خانم طاهره حیدری- آقای محمد علی احمدی

 نور و حضرت علی اصغر(ع)

 32222475

 رادیوآنکولوژی

 5

 9

 سید الشهداء (ع)- الزهرا

 دکتر حمید امامی

 دکتر علی اخوان

 خانم الهه مظفریها

 سید الشهداء(ع)

 32337964

 زنان و زایمان

 4

 22

 57

 الزهراء- شهید بهشتی- امین

 دکتر فریبا بهنام فر

 دکتر مریم حاج هاشمی

 خانم لیلا دانشور

 الزهراء

 38222528

36201993

بیماریهای عفونی و گرمسیری

 4

 10

 16

 الزهراء

دکتر حسن صالحی

 دکتر فرزین خوروش

خانم فهیمه فقیهی

 الزهراء

 38222618

36202086

 کودکان

 3

 39

 37

 امام حسین (ع)- الزهراء- شهید بهشتی

- سید الشهداء(ع) - امین

دکتر آلاله قیصری

 دکتر حمید رحیمی

 خانم مریم السادات عقیلی

 امام حسین

 33868247

 گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

 4

 9

 26

 الزهراء - کاشانی

دکتر سید مصطفی هاشمی

دکتر مهرداد رقاع

 خانم صفورا نصیری

 الزهراء

 38222562

36201337

پزشکی اجتماعی

 3

 15

 5

مراکز جامع سلامت

دکترزیبا فرج زادگان

دکتر رضا خدیوی

 خانم تابان میر شفیعی

 دانشکده پزشکی

 37928110

 

 طب فیزیکی و توانبخشی

 3

 7

 19

 الزهراء- کاشانی- نور و حضرت علی اصغر (ع)- عیسی ابن مریم- امام حسین- امین

 دکتر بابک وحدت پور

دکتر راضیه مغروری

 خانم اکرم رنجبر

 الزهراء

 38222529

36700666

 طب اورژانس

 3

 14

 45

 الزهراء - کاشانی

دکتر محمد نصر اصفهانی

 دکتر مهرداد اسماعیلیان

 خانم صفورا السادات عقیلی

 الزهراء

 38222539

36202085

پزشکی خانواده

36 ماه

14

16

امین- الزهراء

دکتر زیبا فرج زادگان

دکتر رضا روزبهانی

خانم تابان میرشفیعی

دانشکده

37928110

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir