مشاور رئیس دانشکده در علوم بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-5:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکترمجتبی رحیمی 
: میزان تحصیلات

 دانشیار گروه بیهوشی

دانشنامه تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه

: آدرس پست الكترونيكي   rahimi@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

- عضویت در گروه بیهوشی دانشکده پزشکی به عنوان هیئت علمی از سال 1380

- مسئول آموزش دانشجویان هوشبری از سال 1382 لغایت 1387

- مسئول بخش بیهوشی مرکز درمانی نور و حضرت علی اصغر

- مسئول ICU آیت الله کاشانی

- رئیس مرکز آموزش درمانی آیت الله کاشانی از سال 1386 لغایت 1388

- معاون درمان دانشگاه از سال 1388 لغایت 1392

- معاون درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی

-مشاور دانشکده پزشکی در علوم بالینی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir