مشاور دانشکده پزشکی در امور پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/24-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر مهدی راستی اردکانی
: میزان تحصیلات

 فوق تخصص جراحي پلاستيك

: آدرس پست الكترونيكي  rasti@ med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

-

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir