مسئول واحد ارزشیابی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-12:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول واحد ارزشیابی امور هیئت علمی

 

:نام ونام خانوادگی  دکتر رضا روزبهانی
: میزان تحصیلات

متخصص پزشکی اجتماعی

:رتبه علمی استادیار
: آدرس پست الكترونيكي

rouzbahani@med.mui.ac.ir

: سوابق اجرايي    

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir