مسئول روابط عمومی و امور رفاهي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-11:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول روابط عمومی و امور رفاهي دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی رسول ناظمی هرندی  
میزان تحصیلات کارشناس معارف اسلامی گرایش حقوق
ایمیل  nazemirasoul@yahoo.com
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir