مسئول دفتر معاونت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-13:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول دفتر معاونت امور هیئت علمی و روابط بین الملل

نام و نام خانوادگی  حجت اله بهرامیان
میزان تحصیلات دیپلم 
شماره تماس  37929096

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir