مسئولین امور هیئت علمی گروههای آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/09-13:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئولین امور هیئت علمی گروههای آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی مسئول امور هیات علمی

گروه آموزشی

1

دکتر بابک امراء

داخلی

2

دکتر بهرام امین منصور

جراحی مغزو اعصاب

3

دکتر مسعود ناظم

جراحی عمومی

4

دکتر علی پورمقدس

قلب

5

دکتر زیبا فرج زادگان

پزشکی اجتماعی

6

دکتر فرشته اشتری

داخلی اعصاب

7

دکتر علیرضا امامی

عفونی

8

دکترسید مصطفی هاشمی

گوش و حلق و بینی

9

دکتر فاطمه مستاجران

زنان و مامائی

10

دکتر نسترن ایزدی مود

سم شناسی بالینی

11

دکتر رویا کلیشادی

اطفال

12

دکتر سعیدخسروی

طب فیزیکی و توانبخشی

13

دکتر فرهاد حیدری

طب اورژانس

14

دکتر علی صالحی

چشم

15

دکتر آتوسا ادیبی

رادیولوژی

16

دکتر سیمین همتی

پرتو درمانی

17

دکتر غلامحسین احمد زاده

روانپزشکی

18

دکتر محمد دهقانی

ارتوپدی

19

دکتر محمد علی عطاری

بیهوشی

20

دکتر امیر حسین سیادت

پوست

21

دکتر پروین رجبی

آسیب شناسی

22

دکتر فرشید علیزاده

ارولوژی

23

فرشته آل صاحب فصول

ایمنی شناسی

24

دکتر احمد شانئی  

فیزیک و مهندسی    پزشکی

25

دکتر حجت ا... علائی

فیزیولوژی

26

دکتر حسین فاضلی

میکروب شناسی

27

دکتر سید حسین حجازی

قارچ و انگل شناسی

28

دکتر بهمن رشیدی

علوم تشریحی

29

دکتر محسن رضائی

اخلاق پزشکی

30

دکتر منصور صالحی

ژنتیک

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir