مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/07/30-20:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مدیر شبکه معاون بهداشتی  مسئول امور دانشجویی آدرس شماره تماس
   آقای دکتر آیت سهرابی     آقای دکتر محمد علی بهرامی کیا    خانم مریم شهبازی اصفهان - خیابان امام سجاد(ع) - خیابان شیخ مفید - نبش خیابان فیض                       

 03136617371 

داخلی 229

امور دانشجویی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir