مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/07/30-22:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مدیر شبکه معاون بهداشتی  مسئول امور دانشجویی آدرس شماره تماس
 آقای دکتر حمید ترک زاده   آقای دکتر محسن فیاض  خانم صدیقه افشاری اصفهان - خیابان امام سجاد(ع) - خیابان شیخ مفید - نبش خیابان فیض                 03136617702        

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir