مرحله چهارم دوره کارورزی یا اینترنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/06-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوره کارورزی یا اینترنی (مرحله چهارم از رشته پزشکی)

  • 1- دوره کارورزی ( اینترنی) در دانشکده پزشکی اصفهان 18 ماه میباشد.

  • 2- بخشهایی که هر کارورز ملزم به گذراندن آنها میباشد عبارتند از : الف- داخلی (3ماه)   پ-زنان و مامائی : دو ماه- اطفال (3ماه)  ج- روانپزشکی : ی(1ماه) چ- گوش و حلق و بینی :(1ماه ح- چشم پزشکی :یکماه خ- پزشکی اجتماعی :یکماه د- جراحی 1 (جراحی عمومی):دو ماه ذ- جراحی 2  یکماه (شامل سه بسته 15 روزه ارتوپدی ارولوژی و جراحی اعصاب که دوتای آن را باید بگذرانند)پوست یا اعصاب یا مسمومین یک ماه -عفونی یک ماه -قلب یک ماه -طب اورژانس یک ماه

  • 3- کارورز باید وظایف خود را بطور تمام وقت و طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم میشود انجام دهد. و علاوه بر انجام فعالیتهای روزانه کارورز موظف میباشد در برنامه های کشیک شبانه و ایام تعطیل مطابق آنین نامه کارورز و طبق برنامه ریزی گروه شرکت نماید.

  • 4- به کارورزانی که مطابق مقررات مربوطه وظایف خود را انجام دهند براساس ضوابط موجود در سال 1392ماهیانه مبلغ 3120000ریال برای مجردین و 4320000ریال برای متاهلین (خانمها و آقایان) در مقابل ارائه گواهی انجام کار بعنوان کمک هزینه پر داخت میگردد.

  • 5- کلیه کارورزان میتوانند در صورت نیاز در هر ماه از دو روز مرخصی استحقاقی استفاده کنند.

  • 6- کارورزان باید موضوع پایان نامه خود را قبل از شرکت در امتحان پیش کارورزی به تصویب رسانده باشند.

  • 7- نمره قبولی در هر یک از بخشهای کارورزی حداقل 12 و میانگین این دوره حداقل 14 میباشد. زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که دانشجو تمام واحدهای درسی خود را از جمله پایان نامه را گذرانده باشد (هر کدام موخر میباشد)

  • 8- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترای عمومی پزشکی 10 سال است، که 5 سال اول به طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و 5 سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.

  • 9- دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره بالینی به دوره کارورزی راه یابد و یا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است، مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir