مرحله سوم دوره بالینی یا کارآموزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/06-7:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوره بالینی یا کارآموزی:

بعد از تسویه دانشجویان از مقطع ICM2 (مقدمات دوره بالینی) دانشجویان جهت ورود به دوره بالینی ثبت نام نموده و کارآموزی را شروع می کنند این دوره شامل 103واحد میباشد که در مدت 22ماه به دانشجو ارائه میگردد معمولا انتخاب واحد بالینی دو بار در سال (با توجه به داشتن دو ورودی) در مهر ماه و بهمن ماه هر سال انجام می گیرد و مجموعا کل دروس دوره بالینی و تعداد واحد و زمان آن به شرح زیر میباشد.

نمره قبولی جهت دروس مذکور 12 میباشد و معدل دوره بالینی 14 و چنانچه دانشجویی موفق به اخذ نمره قبولی از درسی نشود موظف به اخذ درس در پایان دوره بالینی خود میباشد ضمنا چنانچه معدل دوره بالینی به 14 نرسد موظف به اخذ دروسی که نمره کمتر از 14 دارد میباشد و چنانچه موفق به اخذ معدل حد نصاب (14) نشود امکان شرکت در امتحان پیش کارورزی را نخواهد داشت امتحان جامع در دو نوبت (شهریور و اسفند) انجام می گیرد ضمنا دانشجویان موظف به تصویب پروپوزال خود قبل از شرکت در امتحان پیش کارورزی می باشند. در این دانشکده در هر سال تحصیلی طی دو مرحله دانشجویان وارد دوره کارآموزی بالینی خواهند شد (یک مرحله در اول مهر ماه و مرحله دیگر دربهمن ماه) و کلیه بخشهای دوره کارآموزی بالینی در تمام ماههای سال ارائه میگردد ضمنا با گروههای آموزشی دانشکده که جهت امر ارائه آموزشی به دانشجویان کارآموزی و کارورز مشارکت دارند به شرح زیر می باشد.1- گروه داخلی2- گروه جراحی3- اطفال4- زنان5- E.N.T 6- چشم پزشکی 7- روان پزشکی8- اعصاب9- پزشکی اجتماعی10- پوست11- عفونی12- بیهوشی و مسمومین 13- رادیولوژی

 

 

 

 

نام درس شماره درس تعدادواحد مدت ارائه درس به ماه
دوره استیودنتی      
 کارآموزی بخش داخلی(1)  31130137  9  3 ماه
درس تئوری داخلی  31111114  2.5 همزمان با کارآموزی
 درس تئوری داخلی  31111115  2 همزمان با کارآموزی
کارآموزی جراحی عمومی  31115128 7  2 ماه
درس تئوری جراحی عمومی  31115127  5 همزمان با کارآموزی
کارآموزی جراحی اعصاب و ارولوژی  31115126  2 1 ماه
درس تئوری جراحی اعصاب و ارولوژی  31115125 2 همزمان با کارآموزی
کارآموزی بخش اطفال (1)  31111116  6 2 ماه
 درس تئوری بخش اطفال (1) 31111117  5 همزمان با کارآموزی
کارآموزی بخش زنان و مامائی 31119112  6  2 ماه
دروس تئوری بخش زنان و مامائی 31119111 4 همزمان با کارآموزی
فارماکولوژی بالینی  31128117  2  
آمار حیاتی در روش تحقیق  31413113  2  
پزشکی قانونی  31130129  2 در طول یک ترم
اخلاق پزشکی  140401  1  
دوره اکسترنی      
کارآموزی بخش روانپزشکی 31118112  3  1 ماه
درس تئوری روانپزشکی  31118111  2 همزمان با کارآموزی
کارآموزی بخش اعصاب  31113112  3 1 ماه
درس تئوری اعصاب  31113110  1.5  همزمان با کارآموزی
کارآموزی بخش عفونی  31120112 3  1 ماه
درس تئوری عفونی  31120113  2.5 همزمان با کارآموزی
کارآموزی بخش پوست  31114111  3  1 ماه
کار آموزی بخش رادیولوژی  31125112 2.5 1 ماه
کارآموزی بخش گوش وحلق و بینی  31121111  3 1 ماه
کارآموزی بخش چشم پزشکی 31117111 3 1 ماه
کارآموزی بخش بهداشت 31136111 2 1 ماه
کارآموزی بخش داخلی (2) 31120138 3 1ماه
کارآموزی بخش اطفال (2) 31111118 3 1ماه
کارآموزی بخش بیهوشی و مسمومیت 31124102 3 1 ماه
درس تئوری بیهوشی و مسمومیت 31124102 1.5 همزمان با دوره کار آموزی
کارآموزی جراحی 2(ارتوپدی) 31115123 3 1ماه
درس نظری جراحی 2(ارتوپدی) 31115124 1.5 همزمان با دوره کارآموزی
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir