مرحله دوم مقدمات پزشکی بالینی یا فیزیوپاتولوژس (ICM)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/06-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مرحله دوم مقدمات پزشکی بالینی یا فیزیوپاتولوژی :(ICM)

این مرحله عرضه مباحثی است که بتواند ضمن دادن آگاهی از مبانی فیزیولوژیک، مکانیزم بیماریها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بیماریها و تشخیص به طریق تحلیل گرانه آشنا نماید، شرط ورود به دوره مقدمات پزشکي باليني گذراندن کليه دروس علوم پايه، قبولي در امتحان جامع علوم پايه، کسب ميانگين کل 12 از دوره علوم پايه و نداشتن مشکل سقف سنوات مي باشد.در دورۀ مقدمات پزشکی بالينی5/33 واحد درسي در دو نيمسال تحصيلي ارائه مي گردد که به شرح زير مي باشد:

حداقل نمره قبولی در دروس پاتوفیزیولوژی هفت گانه داخلی شامل: (غدد، قلب، گوارش، کلیه، تنفس، بیماری های روماتیسمی، خون)؛ فارماکولوژی1و2؛ پاتولوژی اختصاصی1و2، پاتولوژی عملی و بالینی؛ معاینه فیزیکی1و2؛ بحث موردی؛ مهارتهای ارتباطی و پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در دوره مقدمات پزشکی بالینی 10 می باشد و حداقل نمره قبولی در دروس اطفال، عفونی، اعصاب، جراحی، رادیولوژی، مهارتهای عملی جراحی، اپیدمیولوژی، بیماریهای شایع و اخلاق پزشکی در دوره مقدمات پزشکی بالینی 12 می باشد.

 

 

 

دروس نیمسال اول دوره مقدمات پزشکی بالینی
نام درس شماره درس تعدادواحد پیش نیازدرس
 مهارتهای ارتباطی  980401 5.  
 پزشکی مبتنی بر شواهد  980402  5.  
 پاتوفيزيولوژی قلب  130406  1.5  
 پاتوفيزيولوژی تنفس  130408  1.5  
 مقدمات اعصاب  113401  5.  
 پاتوفيزيولوژی کليه  130410  1.5  
 مقدمات عفونی  120401  5.  
 مقدمات اطفال  111401  1  
 پاتولوژی1  122409  1.5  
فارماکولوژی1 316408 2.5  
معاينه فيزيکی1 130418 1.5  
اپيدميولوژی بیماریهای شایع در ایران (بهداشت 4) 413403 2  
اخلاق پزشکی 136400 2  
دروس نیمسال دوم دوره مقدمات پزشکی بالینی
نام درس شماره درس تعدادواحد پیش نیازدرس
 فارماکولوژی 2  316410  2  
 پاتولوژی 2  122411  2.5  
 پاتوفيزيولوژی روماتولوژي  130412  1  
 پاتوفيزيولوژی غدد  130414  1.5  
 پاتوفيزيولوژی گوارش  130416  1.5  
 پاتوفيزيولوژی خون  130417  1  
 مقدمات جراحي  115401  1.5  
 پاتولوژي باليني  122415  1  
 پاتولوژي عملي  122413  1  
 معاينه فيزيکی2  130419  1  
بحث موردي 130415 1  
مهارتهاي عملي جراحي 512403 1  
راديولوژي 125401 5.  
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir