مرحله اول دوره علوم پایه پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مرحله اول:دوره علوم پایه پزشکی

- هدف‌ از اين‌ مرحله‌، آموزش‌ ساختمان‌ بدن‌ انسان‌ و اعمال‌ فيزيولوژيك‌ او در سلامت‌ و همچنين‌ شناخت‌ عوامل‌ بيولوژيك‌ بيماري‌زا و مكانيزم هاي‌ دفاعي‌ بدن‌ در برابر آنها و اصول‌ آسيب‌هاي‌ بدن‌ انسان‌ و آشناساختن‌ دانشجو با اصول‌ مسائل‌ بهداشتي‌ مي‌باشد: طول مدت تحصیل در مقطع علوم پایه 5 ترم شامل واحدهای زیر می باشد: 1- دروس‌ پايه‌ و اصلي‌ 71 واحد 2- دروس‌ عمومي‌ 20 واحد 3-درس اختیاری 2 واحد

ترم اول
نام درس شماره درس تعدادواحد پیش نیازدرس
 اصول خدمات بهداشتي  411405  2  
 فارسي عمومي  616301  3  
زبان عمومي  614303  3  
زيست شناسي  186403  2  
بافت شناسي عملي  123403  1  
 بافت شناسي نظري  123401  3  
 بيوشيمي 1  311401  2  
 اندیشه اسلامی(1)  9999921  2  
 فيزيك پزشكي 1عمومي  134401  1  
ترم دوم 
نام درس شماره درس تعدادواحد پیش نیازدرس
 فيزيولوژي 1-الف  129401  5/1  بيوشيمي 1-بافت-تنه
 اصول اپيدميولوژي  413401  2  اصول خدمات بهداشتي
 زبان تخصصي1  614401  3  زبان عمومي
 یکی از دروس : تفسیر موضوعی قرآن- تفسیر موضوعی نهج البلاغه  تفسیرقرآن9999935-نهج البلاغه9999936  2  
 آناتومي تنه نظري  123409  3  
 آناتومي تنه عملي  123411  1  
 جنين شناسي  123425  2  بافت شناسي
 بيوشيمي 2  311405  3  بيوشيمي1
 بيوشيمي عملي  311413  1  
 تربيت بدني1  616335  1  
ترم سوم 
نام درس شماره درس تعدادواحد پیش نیازدرس
 فيزيولوژي 1-ب  129403 2.5  فيزيولوژي 1-الف
 آناتومي سرو گردن  123415  1.5  
 آناتومي اعصاب  123413  1.5  
 زبان تخصصي2  614403  3  زبان تخصصي1
 آناتومي سر وگردن عملي  123417  1  
 ايمني شناسي نظري  132401  2.5  فيزيولوژي 1-الف
 ايمني شناسي عملي  132403  .5  
 یکی از دروس :انقلاب اسلامی -آشنایی با قانون اساسی-اندیشه سیاسی امام(ره)  9999929  2  
 روانشناسی  118401  2  
 تربيت بدني2  616337  1  
 باكتري شناسي 1  127402  1  
ترم چهارم  
نام درس شماره درس تعدادواحد پیش نیازدرس
 آسيب شناسي 1  122410  2  ايمني پیشنیاز باکتری شناسی2 همنیاز
 فيزيولوژي 2-الف  129405  2  فيزيولوژي 1-الف و ب
 آناتومي اندام  123420  1.5  
 آناتومي اندام عملي  123422  1.5  
 باكتري شناسي2  127404  2  باكتري1 پیشنیاز فیزیولوژی2الف همنیاز
 ميكروبشناسي عملي  127405  1  
 ژنتيك  186405  2   بيوشيمي-بافت
 یکی از دروس: اندیشه اسلامی (2)-انسان دراسلام-حقوق اجتماعی وسیاسی  اندیشه9999922  2  
 بهداشت خانواده  411401  2   اصول خدمات بهداشتي
 فيزيك پزشكي2 كاربردي  134405  1  فيزيك پزشكي1
 درس اختياري(روش نمونه گیری در عفونتهای بیمارستانی به میزان یک +طب انتقال خون به میزان یک واحد-یا ارزشهای دفاع مقدس یا روش مطالعه به میزان دو واحد ) -- -----  2  
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 9999937 2  
ترم پنجم
نام درس شماره درس تعدادواحد پیش نیازدرس
 فیزیولوژی 2 ب  129407  2  
 آسیب شناسی 2  122412  2  
 آسیب شناسی عملی  122403  1  
 فیزیولوژی عملی  129423  1  
 انگل و قارچ شناسی نظری  126401  2.5  
 انگل و قارچ شناسی عملی  126403  1.5  
ویروس شناسی 127403 1  
تغذیه 418405 2  
اخلاق اسلامی 9999926 2  
تاریخ اسلامی 9999933 2  
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir