مراسم افتتاحيه سلامتكده طب سنتی، بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس های آموزشی و کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/25-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز یکشنبه مورخ 95/11/24 ساعت 11 صبح مراسم افتتاحيه سلامتكده طب سنتی، بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس های آموزشی و کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر موحدیان عطار، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه جناب آقای دکتر خدیوی، جمعی از مسئولی محترم دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر صبری، جمعی از مسئولین محترم واحد های دانشکده، رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی امین جناب آقای دکتر محجوبی پور، مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده جناب آقای دکتر زمانی و اعضای محترم هیات علمی و دستیاران آن گروه، جناب آقای دکتر مظاهری سرپرست محترم گروه طب سنتی و سایر مدعوین محترم برگزار گردید. در ابتدا این مراسم جناب آقای دکتر اصغری ریاست محترم دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشکده پزشکی و مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده و سایر دست اندارکاران این امر با اشاره به طرح توسعه مرکز آموزشی درمانی امین با تخلیه مراکز بهداشتی شماره 1 و 2، بر توسعه و تقویت پزشکی خانواده و طب سنتی در سطح دانشگاه علوم پزشکی و فراهم سازی بستر های آموزشی در این خصوص تاکید نمودند. در ادامه این مراسم جناب آقای دکتر صبری رئیس محترم دانشکده پزشکی به ایراد سخن پرداختند و ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت متبوع  و سرکار خانم دکتر چنگیز دبیر محترم شورای پزشکی عمومی وزارت متبوع و یکی از مسئولین پیگیری راه اندازی پزشکی خانواده در کشور که به طور همزمان از طریق ویدئو کنفرانس شاهد این برنامه بودند افزودند مرکز آموزشی درمانی امین در سال های دور یکی از مهمترین مراکز آموزشی درمانی دانشگاه بوده که از سال 85 با راه اندازی گروه اطفال در این مرکز مجددا بخش آموزشی در این مرکز احیاء گردید ایشان با اشاره به مصوبات هیات رئیسه محترم دانشگاه و طرح توسعه آموزشی در این مرکز با تخلیه مراکز بهداشت 1 و 2 و اضافه شدن گروه های آموزشی دیگر و استفاده بهینه از این  ساختمان ها در آینده خبر دادند. در ادامه جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانس جهت حاضرین به ایراد سخن پرداختند و از هیات رئیسه محترم دانشگاه و تلاش مجدانه در بخش توسعه آموزش در این دانشگاه تقدیر و تشکر نمودند. ایشان با اشاره به اهمیت آموزش الکترونیک برای پزشکان خانواده و فراهم شدن این بستر در 10 دانشگاه با 200 دستیار در دو سال گذشته از پتانسیل خوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشکده پزشکی با 20 دستیار ابراز خرسندی نمودند و ارزشمندی و تفاوت پزشک خانواده را در ظهور خدمات آن بیان، و افتتاح آن را امری لازم در امر آموزش عنوان نمودند. در پایان این ویدئو کنفرانس از جناب آقای دکتر لاریجانی توسط ریاست محترم دانشگاه و دانشکده پزشکی بابت عنایت و شرکت در این ویدئو کنفرانس تقدیر و تشکر به عمل آمد. در ادامه جناب آقای دکتر صبری صحبت هایشان در خصوص بازسازی مجموعه اداری و پاویون ها و  افزایش 120 تخت در آینده به مرکز آموزشی درمانی امین ادامه ، بیان داشتند انشاء ا... با پر بار شدن بخش آموزشی این مرکز بخشی از فشار آموزشی بر روی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برداشته شود. در بخش بعدی برنامه جناب آقای دکتر محجوبی پور رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی امین در خصوص پروژه های عمرانی این مرکز و نحوه آماده سازی درمانگاه های پزشکی خانواده و طب سنتی توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه جناب آقای دکتر زمانی مدیر محترم گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده با تقدیر و تشکر از کلیه مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده که در خصوص افتتاح درمانگاه پزشکی خانواده از هیچ کوششی دریغ نورزیدند راه اندازی این رشته در دانشکده پزشکی را امری ضروری توصیف نمودند و تفاوت پزشک خانواده را در تفاوت در تداوم خدمات برشمردند و حمایت های مسئولین جهت رشد و توسعه این رشته در آینده را خواستار شدند .سپس این مجتمع توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و هیات همراه افتتاح شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir