مدیر گروه ENT

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-8:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دكتر سید مصطفی هاشمی

ميزان تحصيلات

متخصص گوش و حلق و بيني

آدرس پست الکترونیک

hashemi@med.mui.ac.ir

گرايش تحقيقاتي
Sinus Surgery

سوابق اجرایی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir