مدیر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر بهرام امین منصور

میزان تحصیلات

 

آدرس پست الکترونیک

 

گرایش تحقیقاتی

 

سوابق اجرایی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir