مدیر گروه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/08-8:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر بهرام امین منصور

میزان تحصیلات

 

آدرس پست الکترونیک

 

گرایش تحقیقاتی

 

سوابق اجرایی

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir