مدیر گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/12-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر مسیح صبوری

میزان تحصیلات

فلوشیپ استریوتاکسی و واسکولار

آدرس پست الکترونیک

saboori@edc.mui.ac.ir

گرایش تحقیقاتی

ارزشیابی آزمون پزشکی

عروق و واسکولار در جراحی اعصاب

سوابق اجرایی

جانشین معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی - مشاوره رئیس دانشگاه در امور تخصصی و فوق تخصصی -مشاوره رئیس دانشکده در امور تخصصی و فوق تخصصی-  رئیس قطب کشوری آموزش مهارتهای بالینی- دبیر بورد تخصصی رشته جراحی مغزو اعصاب کشور - مسئول ارزشیابی آزمون ها در مدیریت مطالعات توسعه آموزش پزشکی- مسئول بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir