مدیر گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/18-12:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دكتر مرتضی پوراحمد

مقطع و رشته ی تحصیلی

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسیري

رایانامه

Mortezapourahmad@yahoo.com
گرايش پژوهشی Zeonosis

پیشینه های اجرایی

دبیر آموزش مداوم، مدیر پژوهشی، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، ریاست بیمارستان، مسیول درس معاینه ی فیزیکی، مسیول درس ICM، دبیر مجله

تلفن تماس اداری 03136202086  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir