مدیر گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-14:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دكتر حسن صالحی

ميزان تحصيلات

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسیري
رتبه علمی استاد

آدرس پست الکترونیک

h_salehi@med.mui.ac.ir 
گرايش تحقياتي هپاتیت

سوابق اجرایی

قایم مقام معاون پژوهشی دانشگاه-معاون پژوهشی دانشکده پزشکی- معاون گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir