مدیر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-16:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دكتر حسن صالحی

مقطع و رشته ی تحصیلی

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسیري

رایانامه

h_salehi@med.mui.ac.ir 
گرايش پژوهشی هپاتیت

پیشینه های اجرایی

قایم مقام معاون پژوهشی دانشگاه-معاون پژوهشی دانشکده پزشکی- معاون گروه

تلفن تماس اداری 03136202086  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir