مدیر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگي : دكتر آتوسا ادیبی

مقطع و رشته تحصیلی : متخصص راديولوژي
رایانامه : a_adibi@med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی :  Radiology -  Body & Woman Imaging
پیشینه های اجرايي :
  • معاون گروه راديولوژي
  • معاون پژوهشی گروه رادیولوژی
  • رئيس بخش رادیولوژی بيمارستان سیدالشهداء
  • عضویت در هيئت ممتحنه بورد رشته راديولوژي
تلفن تماس اداری :

031-36201996

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir