مدیر گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-13:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگي : دكتر مهشيد حقيقي

مقطع و رشته تحصیلی : متخصص راديولوژي
رایانامه : m_haghighi@med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی :  Radiology -  Body & Woman Imaging
پیشینه های اجرايي :
  • مدير گروه راديولوژي
  • عضو هیات ممتحنه ارتقا و گواهینامه تخصصی رشته رادیولوژی
  • رئيس بخش رادیولوژی بيمارستان بهشتي
  • رئيس بخش رادیولوژی بيمارستان الزهراء 
  • عضو هيات رئيسه انجمن راديولوژي اصفهان
  • عضو هیات مدیره انجمن بيماران آسيب ديده نخاعي
  • عضو کمیته تعیین استانداردهای غربالگري سرطان NT کشور
  • مدير مسئول مجله ي ازنو
  • عضو کمیته مصاحبه فراخوان جذب هیئت علمی 
تلفن تماس اداری :

031-36201996

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir