مدیر گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/07/03-4:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر بیژن ایرج

مقطع و رشته تحصیلی

متخصص داخلی

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

رایانامه

 

bijaniraj@gmail.com

 

 

گرایش پژوهشی

دیابت - بیماریهای متابولیک استخوان

پیشینه های اجرایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

مدیرگروه داخلی

تلفن تماس اداری

03136201991

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir