مدیر گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-15:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر بیژن ایرج

میزان تحصیلات

متخصص داخلی

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین

آدرس پست الکترونیک

تلفن تماس

bijaniraj@gmail.com

03136201991

03136692174

گرایش تحقیقاتی

دیابت - بیماریهای متابولیک استخوان

سوابق اجرایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

مدیرگروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir