مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی دکتر صالحی                                    
:میزان تحصیلات دکترای تخصصی  
گروه آموزشی:

ژنتیک و بیولوژی مولکولی

: آدرس پست الكترونيكي

r_salehi@med.mui.ac.ir

رتبه علمی: استاد
سمت در گروه: مدیر گروه
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر: 37929087
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir