مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-13:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

:نام ونام خانوادگی

دکتر رسول صالحی

   

 

:میزان تحصیلات

دکتری تخصصی

 

گروه آموزشی:

ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

 

: آدرس پست الكترونيكي

r_salehi@med.mui.ac.ir

 

رتبه علمی:

استاد

 

سمت در گروه:

 مدیر گروه

 

   

 

گرایش تحقیقاتی:

 

 

تلفن دفتر:

37929087

 

مقالات منتشرشده:

 

 

: سوابق اجرايي

   

 
 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir