مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-16:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

:نام ونام خانوادگی دکتر منصور صالحی     
:میزان تحصیلات  دکترای ژنتیک انسانی
گروه آموزشی:  ژنتیک وبیولوژی مولکولی
: آدرس پست الكترونيكي  m_salehi@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  استاد
سمت در گروه:  مدیرگروه
علایق پژوهشی: تشخیص بیماریهای ژنتیکی
گرایش تحقیقاتی: چند شکلی های ژنتیکی 
تلفن دفتر:  7922486
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي    

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir