مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

:نام ونام خانوادگی دکتر رسول صالحی    
:میزان تحصیلات دکتری تخصصی
گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی 
: آدرس پست الكترونيكي r_salehi@med.mui.ac.ir
رتبه علمی: استاد
سمت در گروه:  مدیر گروه
علایق پژوهشی:  
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر: 37929087
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي    

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir