مدیر گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/08-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر علی اکبر مرتضوی

ميزان تحصيلات

 

آدرس پست الکترونیک

 
گرايش تحقيقاتي  

سوابق اجرایی

مدیر گروه چشم- مسئول بخش ویتره و رتین
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir