مدیر گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-9:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر سید علی اکبر مرتضوی

ميزان تحصيلات

فلوشیپ قرنیه و انتریور سگمنت

گرايش تحقيقاتي

اصلاح عیوب انکساری قرنیه
سوابق اجرایی  رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشکده پزشکی- معاون گروه چشم
آدرس پست الکترونیک Mortazavi@med.mui.ac.ir

تلفن تماس اداری

031-34450016

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir