مدیر گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-8:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر حشمت الله قنبری

ميزان تحصيلات

فلوشیپ ویتره و. رتین

آدرس پست الکترونیک

ghanbari@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي انسدادهای وریدی رتین- رتینوپاتی دیابتی

سوابق اجرایی

مدیر گروه چشم- مسئول بخش ویتره و رتین
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir