مدیر گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر سید علی اکبر مرتضوی
مقطع و رشته تحصیلی فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
رایانامه Mortazavi@med.mui.ac.ir

گرايش پژوهشی

اصلاح عیوب انکساری قرنیه
پیشینه های اجرایی  رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشکده پزشکی- معاون گروه چشم

تلفن تماس اداری

031-34450016

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir