مدیر گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/18-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر سید علی اکبر مرتضوی

ميزان تحصيلات

فلوشیپ قرنیه و انتریور سگمنت

آدرس پست الکترونیک

Mortazavi@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي قرنیه

سوابق اجرایی

 رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشکده پزشکی- معاون گروه چشم

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir