مدیر گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-7:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
:نام ونام خانوادگی دکتر ذبیح اله شاهمرادی  
: میزان تحصیلات دكتراي تخصصي
رتبه علمی دانشيار
گرایش تحقیقاتی  
: آدرس پست الكترونيكي shahmoradi@med.mui.ac.ir
سوابق اجرایی  
تلفن دفتر  

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir