مدیر گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/08-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
:نام ونام خانوادگی دکتر ذبیح اله شاهمرادی  
: میزان تحصیلات دكتراي تخصصي
رتبه علمی دانشيار
گرایش تحقیقاتی اختلالات رنگدانه اي در پوست
: آدرس پست الكترونيكي shahmoradi@med.mui.ac.ir
سوابق اجرایی

معاون درمان دانشكده علوم پزشكي اراك 76-74

ريئس دانشكده اراك 77-76 -

مدير برنامه دستياري 92-81 -

معاونت دانشجويي وفرهنگي دانشكده علوم پزشكي اصفهان 96-92

- معاون سلامت وامور اجتماعي 97-96

مدير گروه پوست 96 تا كنون

- مشاوره سلامت دانشگاه علوم پزشكي 97 تا كنون

رئيس مركز تحقيقات پوست وسالك 97 تا كنون

تلفن دفتر 36202087

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir