مدیر گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگي دکتر ذبیح اله شاهمرادی     
:میزان تحصیلات

 

گروه آموزشی:  
: آدرس پست الكترونيكي  
رتبه علمی:  
سمت در گروه:  
علایق پژوهشی:  
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر:  
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي    
 
 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir