مدیر گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/14-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام ونام خانوادگي دکتر علی اصیلیان     
:میزان تحصیلات

 دكتراي تخصصي

داراي فلوشيپ جراحي پوست

گروه آموزشی:  گروه پوست
: آدرس پست الكترونيكي  asilian@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  استاد
سمت در گروه:  مدير گروه پوست
علایق پژوهشی:  
گرایش تحقیقاتی:  نوردرماني در درماتولوژي
تلفن دفتر:  2563-36685555
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي    
 
 
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir