مدیر گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/16-13:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
:نام ونام خانوادگی دکتر زیبا فرج زادگان   
: میزان تحصیلات  دکتری تخصصی
رتبه علمی استاد
گرایش تحقیقاتی یشگیری اولیه در سلامت زنان 
: آدرس پست الكترونيكي farajzadegan@med.mui.ac.ir
سوابق اجرایی رئیس مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده، مسئول بسته اینده نگری دانشگاه 
تلفن دفتر 37928122

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir