مدیر گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/11-5:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
:نام ونام خانوادگی دکتر زیبا فرج زادگان   
: میزان تحصیلات  دکتری تخصصی
رتبه علمی استاد
گرایش تحقیقاتی یشگیری اولیه در سلامت زنان 
: آدرس پست الكترونيكي

http://isid.research.ac.ir/Ziba_Farajzadegan

farajzadegan@med.mui.ac.ir

سوابق اجرایی رئیس مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده، مسئول بسته اینده نگری دانشگاه  ، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
تلفن دفتر 37928122

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir