مدیر گروه پاتولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 
نام و نام خانوادگی دکتر پروین محزونی

ميزان تحصيلات

بورد تخصصی آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس پست الکترونیک

Mahzouni@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي  پاتولوژی اعصاب

سوابق اجرایی

 معاون گروه پاتولوژی - رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا  - عضو هیات بورد تخصصی کشوری در رشته پاتولوژی -عضو هیات تحریریه مجله دانشکده پزشکی اصفهان - عضو کمیته اموزشی دانشجویی گروه پاتولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir