مدیر گروه پاتولوژی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 21/03/1396 - 08:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر دیانا طاهری

ميزان تحصيلات

بورد تخصصی پاتولوژی - فلوشیپ پاتولوژی کلیه

و پاتولوژی اورولوژی

آدرس پست الکترونیک

d_taheri@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي پاتولوژی کلیه و مجاری ادرار شامل پیوند کلیه

سوابق اجرایی

مدیر گروه -معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی -عضو سابق هیات تحریریه مجله JRMS- مسئول کمیته ارتقا دانشکده پزشکی - معاون مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی -
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir