مدیر گروه پاتولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/27-6:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نام و نام خانوادگی دکتر پروین محزونی

ميزان تحصيلات

بورد تخصصی آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس پست الکترونیک

Mahzouni@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي  پاتولوژی اعصاب

پیشینه های اداری

 معاون گروه پاتولوژی - رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا  - عضو هیات بورد تخصصی کشوری در رشته پاتولوژی -عضو هیات تحریریه مجله دانشکده پزشکی اصفهان - عضو کمیته اموزشی دانشجویی گروه پاتولوژی

تلفن تماس اداری: 

 گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی:  37929075

بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا: 36691565

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir