مدیر گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/17-7:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


نام ونام خانوادگی علی غلامی دهقی                                  
مقطع و رشته تحصیلی  ph.d تاریخ اسلام
: رایانامه

ali_gho_d@yahoo.com

گرایش پژوهشی: تارخ اسلام،تاریخ تشیع، فرق و مذاهب اسلامی
پیشینه های اجرايي

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی اصفهان

-مدیر گروه معارف اسلامی (یک دوره)

- معاون گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(سه دوره)

 

تلفن تماس اداری:

37928075

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir