مدیر گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-10:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی قدرت الله مومنی

ميزان تحصيلات

 ph.d مدرسی معارف اسلامی

آدرس پست الکترونیک

gh_momeni@mail.mui.ac.ir
رتبه علمی: استاد یار
علایق پژوهشی: اخلاق - اخلاق پزشکی
گرايش تحقيقاتي اخلاق پزشکی و حرف وابسته
مقالات منتشر شده:

مقاله: بررسی تئوریها ی اخلاقی پایه و اصول اخلاق پزشکی

1392

مجله علمی پژوهشی دانشکده بشماره 258

مقاله: ارتباط اخلاق عقلی و نقلی

1386

فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره 6و7

مقاله: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره درس اخلاق اسلامی (مطالعه موردی)

1388

پزوهش نامه اخلاق سال یکم شماره 3

مقاله: بررسی مبانی اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلامی

1390

خلاصه مقالات دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور

مقاله: نقش اصول اخلاق پزشکی در تصمیم گیریهای بالینی

1390

خلاصه مقالات دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور

مقاله: بررسی نگرش پزشکان جامعه در باره اخلاق پزشکی

1394

مجله علمی پژوهشی دانشکده بشماره 325

Reaction to and coping with domestic violence by Iranian women victims: a qualitative approach

M Bahrami, P Shokrollahi, S Kohan, G Momeni, M Rivaz

Global journal of health science 8 (7), 100, 2016

Saturated love leading to sexual pleasure: Iranian women's narratives.

E Merghati-Khoei, A Zargham-Boroujeni, M Salehi, TK Killeen, G Momeni, ...

Caspian Journal of Applied Sciences Research 4 (10), 2015

Evaluation of Fundamental Ethical Theories and Principles of Medical Ethics.

MA Shomali, G Momeni

Journal of Isfahan Medical School 31 (258), 2013

 

سوابق اجرایی

- معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-مدیر گروه معارف اسلامی (چهار دوره)

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir