مدیر گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی قدرت الله مومنی                                  
:میزان تحصیلات  ph.d مدرسی معارف اسلامی
گروه آموزشی: معارف اسلامی
: آدرس پست الكترونيكي

gh_momeni@mail.mui.ac.ir

رتبه علمی: استادیار
سمت در گروه: مدیر گروه
گرایش تحقیقاتی: اخلاق پزشکی و حرف وابسته
تلفن دفتر: 8075
مقالات منتشرشده: cv
: سوابق اجرايي

 

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-مدیر گروه معارف اسلامی (چهار دوره)

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir