مدیر گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


نام ونام خانوادگی قدرت الله مومنی                                  
مقطع و رشته تحصیلی  ph.d مدرسی معارف اسلامی
: رایانامه

gh_momeni@mail.mui.ac.ir

گرایش پژوهشی: اخلاق پزشکی و حرف وابسته
تلفن تماس اداری: 37928075
پیشینه های اجرايي

 

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-مدیر گروه معارف اسلامی (چهار دوره)

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir