مدیر گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-7:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر محمد گرک یراقی

مقطع و رشته تحصیلی

متخصص قلب و عروق
رتبه علمی استاد

رایانامه

mgy466@gmail.com
گرايش پژوهشی Heart Failure 

سوابق اجرایی

رئيس بخش CCU مركز آموزشی درمانی الزهرا(س)- معاون آموزش بالينی دانشکده پزشکی- مدير گروه داخلی قلب و عروق دانشکده پزشکی اصفهان و ...

تلفن 031-32611406

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir