مدیر گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد گرک یراقی

مقطع و رشته تحصیلی

متخصص قلب و عروق

رایانامه

mgy466@gmail.com

گرايش پژوهشی

Heart Failure 

سوابق اجرایی

رئيس بخش CCU مركز آموزشی درمانی الزهرا(س)- معاون آموزش بالينی دانشکده پزشکی- مدير گروه داخلی قلب و عروق دانشکده پزشکی اصفهان و ...

تلفن تماس اداری:

031-32611406

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir