مدیر گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-13:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر حمید صانعی

مقطع و رشته تحصیلی

متخصص داخلی- فوق تخصص قلب و عروق- فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
رتبه علمی استاد

رایانامه

h_sanei@med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی آنژیوگرافی

سوابق اجرایی

مشاور رئیس دانشگاه- رئیس بخش قلب مرکز شهید چمران- مدیر گروه قلب و عروق اصفهان-مشاور کارگروه درآمد اختصاصی دانشگاه-مشاور رئیس دانشگاه در کمیته اجرایی پدافند غیرعامل-معاون آموزشی مرکز شهید چمران-نائب رئیس کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

تلفن 031-32611406

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir