مدیر گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/04-8:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد گرک یراقی

ميزان تحصيلات

متخصص قلب و عروق

آدرس پست الکترونیک

mgy466@gmail.com

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir