مدیر گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر حمید صانعی

ميزان تحصيلات

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

آدرس پست الکترونیک

h_sanei@med.mui.ac.ir

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir