مدیر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-10:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکترکیوان جباری   
:میزان تحصیلات دکترای تخصصی از دانشگاه Mcgill
گروه آموزشی: فیزیک و مهندسی پزشکی
: آدرس پست الكترونيكي

jabbari@med.mui.ac.ir

رتبه علمی: دانشیار
سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:
  1. طراحی درمان در پرتو درمانی
  2. دزیمتری فیلمی
  3. کدهای مونت کارلو در پرتودرمانی

 

 

 

 

گرایش تحقیقاتی: دوزیمتری و طراحی درمان در پرتودرمانی
تلفن دفتر: 37929059
مقالات منشرشده:  
: سوابق اجرايي

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

معاون آموزش دانشکده فناوری نوین

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir