مدیر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتراحمد شانئی    
:میزان تحصیلات دکترای تخصصی 
گروه آموزشی: فیزیک و مهندسی پزشکی
: آدرس پست الكترونيكي

shanei@med.mui.ac.ir

رتبه علمی: دانشیار
سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:
  1.  امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی از جمله: سونوداینامیک تراپی
  2.  نور لیزر و کاربرد آن در پزشکی از جمله: فوتوداینامیک تراپی و فوتوترمال تراپی
  3.  نانوتکنولوژی و کاربرد آن در پزشکی
  4.  امواج الکترومغناطیس و کاربرد آن در پزشکی از جمله: بیوفوتونها
  5.  پزشکی هسته ای ( کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی)

 

 

 

 

گرایش تحقیقاتی: امواج فراصوت و نانوتکنولوژی
تلفن دفتر: 37929080
مقالات منشرشده:  
: سوابق اجرايي

رياست كتابخانه دانشكده پزشكي به مدت 5سال
معاونت دانشجويي- فرهنگي دانشكده علوم و فناوريهاي نوين پزشكي از آذر ماه 1391تا ديماه 1393
سرپرست كميته پژوهشهاي دانشجويي دانشكده علوم و فناوريهاي نوين پزشكي از ارديبهشت 1392تا
فروردين ماه 1394
مسئول امور هيئت علمي گروه فيزيك پزشكي از خرداد ماه 1393تاكنون

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir