مدیر گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-5:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد رضا شریفی

Prof. Mohammad Reza Sharifi

    
مقطع و رشته تحصیلی:

 دکترای حرفه ای و دکتری تخصصی

M.D., Ph.D.

رایانامه:

                           sharifi@med.mui.ac.ir

گرایش پژوهشی:  Neuroendocrine
پیشینه های اجرایی:

معاون آموزشی علوم پایه، معاون آموزشی پایه و بالینی، مدیر گروه

تلفن تماس اداری:  37929180

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir