مدیر گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/29-7:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی والیانی
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریحی
رایانامه: valiani@med.mui.ac.ir
گرایش پژوهشی: Chondrogenesis
پیشینه های اجرایی:

مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

معاون آموزشی دانشکده پزشکی سنندج

معاون گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی اصفهان

مدیر آموزشی پردیس خودگردان (بین الملل)

قائم مقام معاون آموزشی دانشکده پزشکی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

تلفن تماس اداری:  37929160

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir