مدیر گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی علی والیانی    
:میزان تحصیلات دکتری تخصصی
گروه آموزشی:  علوم تشریحی
: آدرس پست الكترونيكي valiani@med.mui.ac.ir
رتبه علمی: استادیار
سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:

 

گرایش تحقیقاتی:

 

تلفن دفتر: 37929160
 مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir