مدیر گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/19-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی علی والیانی    
:میزان تحصیلات دکتری تخصصی
گروه آموزشی:  علوم تشریحی
: آدرس پست الكترونيكي valiani@med.mui.ac.ir
رتبه علمی: دانشیار
سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:

Chondrogenesis

گرایش تحقیقاتی:

Chondrogenesis

تلفن دفتر: 37929160
 مقالات منتشرشده: http://isid.research.ac.ir/Ali_Valiani
: سوابق اجرايي

مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

معاون آموزشی دانشکده پزشکی سنندج

معاون گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی اصفهان

مدیر آموزشی پردیس خودگردان (بین الملل)

قائم مقام معاون آموزشی دانشکده پزشکی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir