مدیر گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-20:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی  ابراهیم اسفندیاری     
:میزان تحصیلات  دکتری تخصصی  و دکتری پزشکی عمومی(Ph.D , MD)
گروه آموزشی:  علوم تشریحی
: آدرس پست الكترونيكي  esfandiari@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  استاد
سمت در گروه:  مدیر گروه
علایق پژوهشی:

Neuro Sciences, Anatomy Education, Plastination

گرایش تحقیقاتی:

Chondrocyte cultures & Transplantation (ACT), stem cell differentiation

تلفن دفتر:  7922426
 مقالات منتشرشده:  Public URL: http://scholar.google.com/citations?user=cASPvvAAAAAJ
: سوابق اجرايي

  1. معاون اداری و مالی اداره  کل بهداری استان اصفهان (60-58)

2. معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان (61-60)

3. رئیس دانشگاه علوم پزشکی (73-68)

4- معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی (92-86)

5. مدیر گروه علوم تشریحی (68 تاکنون)

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir