مدیر گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی

دکتر بابک وحدت پور

ميزان تحصيلات

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس پست الکترونیک

Vahdatpour@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي نوروموسکولار

سوابق اجرایی

مدیر گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir