مدیر گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/08-8:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی

دکتر بابک وحدت پور

ميزان تحصيلات

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس پست الکترونیک

 
گرايش تحقيقاتي الکترودیاگنوزیس

سوابق اجرایی

مدیر گروه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir