مدیر گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی

دکتر سعید خسروی

ميزان تحصيلات

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس پست الکترونیک

Khosrawi@med.mui.aci.ir
گرايش تحقيقاتي الکترودیاگنوزیس

سوابق اجرایی

مدیر گروه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir