مدیر گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی

دکتر بابک وحدت پور

ميزان تحصيلات

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس پست الکترونیک

Vahdat51@yahoo.com
گرايش تحقيقاتي الکترودیاگنوزیس

سوابق اجرایی

مدیر گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir