مدیر گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/25-0:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی دکتر محمد مظاهری     
:میزان تحصیلات دکترای تخصصی طب ایرانی
گروه آموزشی: طب ایرانی
: آدرس پست الكترونيكي mazaherimohammad@med.mui.ac.ir
رتبه علمی: استادیار
سمت در گروه: سرپرست گروه
گرایش تحقیقاتی: طب ایرانی
تلفن دفتر: 031-34474246
مقالات منتشرشده: مقالات
: سوابق اجرايي

رئیس مرکز بهداشت شهرستان خمینی شهر –

رئیس مرکز پزشکی قانونی شهرستان فریدن

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir