مدیر گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/19-13:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر رضا عزیزخانی

ميزان تحصيلات

متخصص طب اورژانس

آدرس پست الکترونیک

r_azizkhani@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي Pain Management In Emergency Room

سوابق اجرایی

مسئول آموزشي دستياري 1389
معاون گروه 1389-1393
عضو كارگروه مديريت بحران دانشگاه 1388-1393
 رييس انجمن طب اورژانس ايران،شاخه اصفهان 1388-1393
كارشناس سازمان نظام پزشكي 1388 تاكنون
كارشناس سازمان پزشكي قانوني 1387 تاكنون
عضو كميته دانشنامه و گواهينامه تخصصي طب اورژانس 1391تاكنون
مدير گروه طب اورژانس 1391 تا کنون
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir