مدیر گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/21-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر محمد نصر اصفهانی

مقطع و رشته تحصيلی

دکترای تخصصی طب اورژانس

رایا نامه

m_nasr@med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی مراقبت از بيماران در وضعيتهاي بحراني(تهديد کننده حيات) در اورژانس بيمارستان و پيش بيمارستاني

پیشینه های اجرایی

معاون گروه طب اورژانس

معاون درمان مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

عضو کمیسیون پزشکی قانونی استان

عضو کمیته مرگ و میر مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

تلفن تماس اداری 36202085

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir