مدیر گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/16-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر محمد نصر اصفهانی

ميزان تحصيلات

متخصص طب اورژانس

آدرس پست الکترونیک

m_nasr@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي مراقبت از بيماران در وضعيتهاي بحراني(تهديد کننده حيات) در اورژانس بيمارستان و پيش بيمارستاني

سوابق اجرایی

معاون گروه طب اورژانس

معاون درمان مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

عضو کمیسیون پزشکی قانونی استان

عضو کمیته مرگ و میر مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir